THIẾT BỊ ĐO VÀ GHI NHIỆT ĐỘ

Nhiệt độ là tính chất vật lý của vật chất hiểu nôm na là thang đo độ "nóng" và "lạnh". Vật chất có nhiệt độ cao hơn thì nóng hơn.

Hans Việt Nam cung cấp và phân phối toàn quốc các thiết bị đo nhiệt độ như, súng đo nhiệt độ, máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại, camera đo nhiệt độ...Tùy vào các ứng dụng khác nhau mà ta sẽ chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng.

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ TIẾP XÚC

đo nhiệt độ tiếp xúc menu

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ BẰNG HỒNG NGOẠI

(SÚNG ĐO NHIỆT ĐỘ)

ĐO NHIỆT ĐỘ HỒNG NGOẠI

CAMERA ĐO NHIỆT ĐỘ

camera đo nhiệt độ

MÁY PHÂN TÍCH NHIỆT(PHÂN TÍCH NHIỆT VI SAI)

máy phân tích nhiệt

NHIỆT KẾ LƯỠNG KIM

Nhiệt kế lưỡng kim

VAN HẰNG NHIỆT

VAN HẰNG NHIỆT

KIỂM SOÁT VÀ CHỈ THỊ NHIỆT ĐỘ

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT VÀ CHỈ THỊ NHIỆT ĐỘ SỐ

CẢM BIẾN, CAN NHIỆT

CẢM BIẾN, CAN NHIỆT