Ampe kìm AC_ TENMARS _ YF-8050 (1000A,750VAC)

0₫
Nhà Sản Xuất TENMARS – ĐÀI LOAN
Mã Sản Phẩm YF-8050