Máy tự ghi nhiệt độđộ ẩmData logger nhiệt ẩm độ Thiết bị ghi nhiệt độ LogTag® TRIX-8 gắn kết với một đầu dò nhiệt độ bên ngoài duy nhất ở mặt bên ... Thiết bịghi nhiệt độ và độ ẩm LogTag® HAXO-8 kết hợp các tính năng hàng đầu của thiết bị ghi nhiệt ...

Sắp xếp theo: