Tìm hiểu về sai lệch màu - dung sai màu - Color difference - Color tolerances

Tìm hiểu về sai lệch màu - dung sai màu - Color difference - Color tolerances

Dung sai màu hay sai lệch màu Chênh lệch màu cung cấp thước đo để xác định cụ thể sự khác biệt về màu sắc giữa tiêu chuẩn và thử nghiệm. Giới hạn dung sai quy định một lô có thể khác tiêu chuẩn bao xa và vẫn được chấp nhận...Xem tiếp
Tìm hiểu về sắc độ - Chromaticity

Tìm hiểu về sắc độ - Chromaticity

Sắc độ - Chromaticity là một đặc điểm kỹ thuật khách quan về chất lượng của một màu bất kể độ chói của nó. Sắc độ bao gồm hai thông số độc lập, thường được chỉ định là sắc độ (h) và (s) màu sắc, trong đó, thông số sau được...Xem tiếp
TÌM HIỂU VỀ MÁY ĐO ĐỘ DÀY KÍNH

TÌM HIỂU VỀ MÁY ĐO ĐỘ DÀY KÍNH

I. Làm thế nào để chọn máy đo độ dày kính? Để chọn một máy đo độ dày kính tiết kiệm chi phí, điều người dùng quan tâm nhất là các chức năng của máy đo độ dày kính bao gồm các lĩnh vực ứng dụng công cụ đo độ dày...Xem tiếp
Lựa chọn máy đo độ truyền sáng phù hợp?

Lựa chọn máy đo độ truyền sáng phù hợp?

I. Chọn máy đo độ truyền sáng theo vật liệu đã thử nghiệm Window tint meter Window Film Stick-film glass Side windshield Front windshield LS160, LS160A √       LS162, LS162A √ √ √   LS163, LS163A √ √ √   LS182,LS101  √ √ √   LS110A,LS110H √ √ √ √ Đo phim cửa sổ: LS160 và LS160A Đo kính chắn gió bên: LS162, LS162A, LS163, LS163A  Kính chắn gió phía trước: LS110A và LS110H Máy đo độ truyền sáng dạng để bàn: LS101, LS182,...Xem tiếp