kiểm tra và xác định hư hỏng của chip, ic hoặc các loại vi xử lý ... Có chức năng IC tester cho kiểm tra TTL/CMOS logic ICs và các bộ nhớ RAM

Sắp xếp theo: