tĩnh điện tồn tại ở mọi nơi và người ta không chú ý lắm đến nó do ... tác hại do nó gây ra cho nên người ta luôn cố gắng tìm cáchchống tĩnh điện. ... 

Sắp xếp theo: