Khúc xạ kế đo độ ngọt là loại máy dùng công nghệ khúc xạ ánh sáng đểđo nồng độ của đường trong nước ép hoa quả hay trong chế biến nước giải khát.thực phẩm, đồ uống. ... Và đo độ ngọt của dung dịch thông thường đơn vịđo là Brix

Sắp xếp theo: