đo sứ đỡ,sứ xiêng,sứ đĩa..... máy dễ sử dụng... ... cách đo điện trở cách điện bằng mêgômét..Máy đo điện trở đất Hioki 3151 (10/100/1000Ω) Giá: 4.758.810 ... Đo điện trở cách điện, Megomet Hioki IR4056-20 (1000V, 4000MΩ, 5 Range). Giá: 3.519.765 ...

Sắp xếp theo: