hiệu chuẩn điện sử dụng các thiết bị có cấp chính xác cao và phần mềm hiệu chuẩn tự động. 2. Khu vực hiệu chuẩn nhiệt: Khu vựchiệu chuẩn nhiệt được trang bị các lò khô, bể ướt, thiết bị đọc nhiệt độ .

Sắp xếp theo: