Thiết bị đo LCR Là đồng hồ chuyên dụng để đo trở kháng, cảm kháng, dung kháng với dải đo rộng, nhiều thang đo, có chế độ tự động chuyển thang đo.phân phối trên toàn quốc

Sắp xếp theo: