BTS Shelter, Các nguyên tắc lắp đặt trạm BTS. ... Phải kiểm tra thật kỹ về nguyên tắc đấu nối (trình bày ở phần sau), thứ tự pha, màu dây theo qui định, kích cỡ dây theo .phân tích, tính toán để đưa ra các báo cáo về tình trạng trạm BTS, đồng thời lưu trữ phục vụ công tác ...

Sắp xếp theo: