Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa, khí gas- kerosene, gasoline. Ốngphân tích định lượng cho điều tra cháy,Dùng để lấy mẫu khí đi qua ống phát hiện khí nhanh. - Thời gian kiểm tra nhanh.

Sắp xếp theo: