máy đo vi khí hậu,trạm thời tiết mini,thiết bị đo tốc độ gió nhiệt độ độ ẩm lượng mưa,thiết bị quan trắc khí hậu.

Sắp xếp theo: