Máy đo OTDR là một thiết bị quang điện tử thường được sử dụng để xác định đặc tính của một sợi quang. Máy OTDR bơm vào một loạt các xung quang vào trong sợi quang cần kiểm tra và nó cũng đưa ra tại đầu cuối của sợi quang đó, Ánh sáng được phân tán và bị phản xạ trở lại tại điểm chỉ số phản xạ thay đổi. (Điều này tương đương với một máy đo TDR đo các phản xạ gây bởi sự thay đổi trở kháng trên sợi cáp được kiểm tra.). Cường độ của xung phản xạ được đo và tích hợp như một hàm thời gian và được phác họa thành hàm theo độ dài của cáp.

Máy OTDR có thể sử dụng để ước lượng độ dài sợi quang và suy hao tổng trên toàn sợi, bao gồm suy hao của mối hàn và các đầu connector. Nó cũng được sử dụng để xác định lỗi, như gãy và đo suy hao phản xạ quang.

Thêm vào đó với yêu cầu các đặc trưng về quang hoặc điện, các máy OTDR có khả năng tính toán quan trọng và hiển thị dạng đồ họa, nên chúng có thể cung cấp các tính toán các vấn đề quan trọng một cách tự động.Tuy nhiên, để sử dụng và khai thác đúng một máy OTDR đòi hỏi được đào tạo một kỹ thuật đặc biệt và kinh nghiệm.

Sắp xếp theo: