Kiểm tra điện áp lên tới 6kV; Chức năng đo lường: V, Ω, A, nhiệt độ; Tích hợp dạng xe đo kiểm cơ động gồm máy in, giao diện ghép nối máy tính. 

Sắp xếp theo: