Tủ cấy vi sinh, tủ an toàn sinh học cấp 2, dùng để tiến hành các thao tác nuôi cấy vi sinh, nuôi cấy mô - tế bào trong các phòng thí nghiệm sinh học, thực phẩm, thủy sản, bệnh viện…

Sắp xếp theo: