Tủ so màu   được thiết kế đặc biệt cho việc xác định màu sắc của sản phẩm chính xác hơn. Với 6 ánh sáng khác nhau như D65, TL84, U30, F, UV, CWF…

Sắp xếp theo: