máy đo tốc độ vòng quay tiếp xúc, máy đo tốc độ vòng quay động cơ không tiếp xúc, máy đo tốc độ vòng quay tần số chớp, được dùng để đánh giá chính xác tốc độ quay hiện hành của động cơ, phục vụ thiết thực cho công việc sửa chữa, bảo dưỡng và tái kiểm tra độ chuẩn xác của động cơ

Sắp xếp theo: