HANNA PCA320 phân tích và kiểm soát nồng độ clo, pH và nhiệt độ ... và xử lý nước thải cho hệ thống vệ sinh hồ bơi và spa, việckiểm soát nồng độ clo, ... PCA 320 sử dụng đầu dò pH HI1005 đo độ pH liên tục trong dòng mẫu trong ... được hiển thị trên bảng điều khiển phía trước, và giá trị pH được bù nhiệt độ.

Sắp xếp theo: