cung cấp và phân phối toàn quốc các loại máy đo UV

UVC   200 - 280 nm

UVB   280 - 315 nm

UVA           315 - 400 nm

UVA+ 330 - 455 nm

UVBB 230 - 400 nm

VISB   400 - 480 nm

VISBG            400 - 570 nm

LUX    380 - 780 nm, V(λ)

Sắp xếp theo: