Thước được khắc trên bề mặt thép cứng không gỉ giúp cho thước không bị mất vạch kẻ

Thước lá thẳng INSIZE, 7110-1000, 0-1000mm/0.20mm

Sắp xếp theo: