Việc đo khoảng cách bằng tia Laser ngày càng trở nên phổ biến và dễ dàng mang đến nhiều lợi ích như. Cho phép cá nhân đo khoảng cách an toàn với độ chính xác 1,5mm tới 100m, tới những nơi khó tiếp cận và nguy hiểm.
· Đo cự ly, tính chu vi và thể tích
· Kiểm tra diện tích và góc vuông công trình
· Đo ước tính vật liệu
· Kiểm tra độ dốc và đo cạnh dốc

Sắp xếp theo: