Ampe kìm điện trở đất_XINTEST_ HT-2301 (600Ω ~ 1200Ω)

0₫
Nhà Sản Xuất XINTEST - Trung Quốc
Mã Sản Phẩm HT-2301