Camera đo nhiệt độ FLIR E60BX (320 × 240 pixels,-20°C to 120°C, zoom 4x)

0₫
Nhà Sản Xuất Flir -Mỹ
Mã Sản Phẩm E60BX