Đồng hồ vạn năng để bàn Tektronix DMM4040 ( 6 số sau dấu phẩy, 0.0035%)

0₫
Nhà Sản Xuất
Mã Sản Phẩm DMM4040