Máy đo độ dày tấm màng DeFelsko PosiTector RTRH1 (0 – 63.5 mm, từ tính và không từ tính)

0₫
Nhà Sản Xuất DeFelsko- Mỹ
Mã Sản Phẩm RTRH1