Máy đo phản xạ vector trên PC Copper Mountain Planar 304/1 (0.1 MHz - 3.2 GHz, 2-port 2-path (S11, S21, S12, S22))

0₫
Nhà Sản Xuất Copper Mountain -Mĩ
Mã Sản Phẩm Planar 304/1