Máy đo phản xạ vector trên PC Copper Mountain Planar 804/1 (0.1 MHz - 8.0 GHz, 2-port 2-path (S11, S21, S12, S22) )

0₫
Nhà Sản Xuất Copper Mountain -Mĩ
Mã Sản Phẩm Planar 804/1