Máy đo phản xạ vector trên PC Copper Mountain Planar S5048 (20 kHz – 4.8 GHz, 2-Port 2-Path (S11, S21, S12, S22) )

0₫
Nhà Sản Xuất Copper Mountain -Mĩ
Mã Sản Phẩm Planar S5048