Máy đo phản xạ vector trên PC Copper Mountain Planar S7530 (20 kHz – 3.0 GHz 2-Port 2-Path (S11, S21, S12, S22))

0₫
Nhà Sản Xuất Copper Mountain -Mĩ
Mã Sản Phẩm Planar S7530