Máy đo phản xạ vector trên PC Copper Mountain Planar TR 7530 (20 kHz – 3.0 GHz 2-Port 1-Path (S11, S21))

0₫
Nhà Sản Xuất Copper Mountain -Mĩ
Mã Sản Phẩm Planar TR 7530