Máy đo phản xạ vector trên PC Copper Mountain Planar TR1300/1 (0.3 MHz - 1.3 GHz, 2-port 1-path (S11, S21))

0₫
Nhà Sản Xuất Copper Mountain -Mĩ
Mã Sản Phẩm Planar TR1300/1