Máy đo phản xạ vector trên PC Copper Mountain Planar TR5048 (20 kHz – 4.8 GHz, 2-Port 1-Path (S11, S21) )

0₫
Nhà Sản Xuất Copper Mountain -Mĩ
Mã Sản Phẩm Planar TR5048