Máy kiểm tra nồng độ kim loại nặng  cầm tay trong nước MesuLab HM-5000P (Cu, Cd, Pb, Zn, Hg, As, Cr, Ni, Mn and Tl, etc.;)

0₫
Nhà Sản Xuất MesuLab-China
Mã Sản Phẩm HM-5000P