Máy thử đánh thủng cách điện KEP UPU-10 (10kV)

0₫
Nhà Sản Xuất KEP-EU
Mã Sản Phẩm UPU-10