Nguồn một chiều DC BK Precision 9115(0-80V/60A,1200W)

0₫
Nhà Sản Xuất BKPRECISION-MỸ
Mã Sản Phẩm 9115