Nguồn một chiều lập trình DC BK Precision 9116 (30A, 150V, 1200W)

0₫
Nhà Sản Xuất BKPRECISION-MỸ
Mã Sản Phẩm 9116