1)       RION - Nhật(14)

2)       KANOMAX - Nhật(12)

3)       INSIZE(735)

4)       GWINSTEK - Đài Loan(268)

5)       TREK - Mỹ(17)

6)       USHIO - Nhật(1)

7)       KIMO - Pháp(89)

8)       SKF - Pháp(74)

9)       KOYO - Nhật(195)

10)   Jang Jung - Hàn Quốc(4)

11)   DYS - Hàn Quốc(33)

12)   KONICA MINOLTA - Nhật(26)

13)   BYK - Đức(10)

14)   Q-LAB - Đức(6)

15)   TECHKON - Đức(4)

16)   FlukeBiomedical - Mỹ(12)

17)   VELP - Ý(47)

18)   AGILENT/KEYSIGHT - Mỹ(10)

19)   CEM - Trung Quốc(4)

20)   CHINO - Nhật(36)

21)   KAISE - Nhật(9)

22)   MATEST - Ý(1)

23)   PROCEQ - Ý(1)

24)   COMPACT INSTRUMENT - Anh(1)

25)   ATTEN - Trung Quốc(1)

26)   SEW - Đài Loan(1)

27)   ENGINEER - Nhật(2)

28)   OWON - Hàn Quốc(1)

29)   SHINWA - Nhật(1)

30)   ORION LEVEL - Mỹ(2)

31)   PCE-Anh(78)

32)   Gemke Technik GmbH - Đức(3)

33)   Wöhler Messgeräte Kehrgeräte GmbH-Đức(1)

34)   Synthax GmbH-Đức(5)

35)   MAWEK Autoprüfgeräte GmbH-Đức(2)

36)   Metrology - Đài Loan(515)

37)   Hans Việt Nam(25)

38)   Aaronia - Đức(5)

39)   Global Water(1)

40)   Enoscientific(1)

41)   Unitec(1)

42)   Kenmay(1)

43)   TOA DKK(1)

44)   Horiba(1)

45)   Aqualytic(1)

46)   Extech(230)

47)   Testo(1)

48)   HACH(2)

49)   Wildco(3)

50)   Staplex(2)

51)   Sibata(1)

52)   M&MPRO(1)

53)   Lutron(115)

54)   Delta OHM(1)

55)   Seal Power(1)

56)   Particle Measuring Systems (PMS)(18)

57)   Chien Wei - Đài Loan(7)

58)   Hioki - Nhật(68)

59)   Mitutoyo - Japan(193)

60)   Teitsu- Nhật(17)

61)   Sipcon- Ấn Độ(30)

62)   Kyoritsu - Nhật(77)

63)   CARMAR- Đài Loan(47)

64)   Ohaus-Mỹ(72)

65)   Kett-Nhật Bản(7)

66)   IMI-Mỹ(6)

67)   Sper Scientific-Mỹ(95)

68)   EYC - Đài Loan(49)

69)   Yuelian-China(61)

70)   United Test-Trung Quốc(66)

71)   Inspec- Ấn Độ(5)

72)   Trafag- Thụy Sỹ(21)

73)   Lamy Rheolory-Pháp(18)

74)   Auxilab - Tây ban Nha(61)

75)   ADARSH- Ấn Độ(20)

76)   Laser Design-USA(8)

77)   GESERCO-PHÁP(10)

78)   Anritsu- Nhật Bản(23)

79)   ATAGO – Nhật(13)

80)   Brookfield-Mỹ(3)

81)   BOXUN-TRUNG QUỐC(6)

82)   Memmert - Đức(12)

83)   COSMOS- Nhật Bản(12)

84)   BKPRECISION-MỸ(209)

85)   Copper Mountain -Mĩ(10)

86)   E Instruments-USA(17)

87)   EBRO – Đức(53)

88)   Flir -Mỹ(22)

89)   Fujikura – Nhật(3)

90)   GASTEC - Nhật Bản(16)

91)   GFL – Đức(13)

92)   Haglof- Thụy Điển(8)

93)   EDRY- Đài Loan(50)

94)   Eureka-Đài Loan(24)

95)   KONTINITRO - Thụy Sỹ(1)

96)   LABOMED(24)

97)   HERMLE - Đức(8)

98)   KEP-EU(37)

99)   LECROY - MỸ(76)

100)                        Kestrel Meter–USA(13)

101)                        SH Scientific- Hàn Quốc(67)

102)                        Sankyo Triens –Nhật Bản(55)

103)                        S.E INTERNATIONAL – MỸ(2)

104)                        SENKO- Hàn Quốc(22)

105)                        SEW- Đài Loan(177)

106)                        Shining 3D - China(14)

107)                        SI ANALYTICS – Đức(6)

108)                        SONEL –Ba Lan(38)

109)                        STURDY - Đài Loan(4)

110)                        TENMARS – ĐÀI LOAN(78)

111)                        Transcom- Trung Quốc(6)

112)                        MEDCOM - MỸ(3)

113)                        TSI - MỸ(4)

114)                        MEGGER - Thụy Điển(5)

115)                        WELLER-Đức(10)

116)                        Metone - Mỹ(7)