Panme đo lỗ 2 chân Mitutoyo 345-351-10 

0₫
Nhà Sản Xuất Mitutoyo - Japan
Mã Sản Phẩm 345-351-10