Panme đo lỗ 3 chân điện tử Mitutoyo 468-174

0₫
Nhà Sản Xuất Mitutoyo - Japan
Mã Sản Phẩm 468-174