Panme đo sâu điện tử Mitutoyo 329-350-10 

0₫
Nhà Sản Xuất Mitutoyo - Japan
Mã Sản Phẩm 329-350-10