Panme đo trong cơ khí 3 điểm INSIZE 3227-125, 100-125mm/0.005

8.426.000₫
Nhà Sản Xuất INSIZE
Mã Sản Phẩm 3227-125