Panme đo trong cơ khí 3 điểm INSIZE 3227-225, 200-225mm/0.005

16.455.000₫
Nhà Sản Xuất INSIZE
Mã Sản Phẩm 3227-225