Panme đo trong cơ khí 3 điểm INSIZE 3227-250, 225-250mm/0.005

19.646.000₫
Nhà Sản Xuất INSIZE
Mã Sản Phẩm 3227-250