Panme đo trong cơ khí 3 điểm INSIZE 3227-275, 250-275mm/0.005

23.504.000₫
Nhà Sản Xuất INSIZE
Mã Sản Phẩm 3227-275