Panme đo trong cơ khí ba điểm điện tử INSIZE 3127 - 12, 10 - 12mm, 0.001mm/0.00005"

7.049.000₫
Nhà Sản Xuất INSIZE
Mã Sản Phẩm 3127-12