Panme đo trong cơ khí dạng ống INSIZE 3221-200, 50-200mm, 0.01mm

2.274.000₫
Nhà Sản Xuất INSIZE
Mã Sản Phẩm 3221-200