Panme đo trong lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-201 (50-150mm/0.01)

0₫
Nhà Sản Xuất Mitutoyo - Japan
Mã Sản Phẩm 137-201