Panme đo trong lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-202 (50-300mm/0.01)

0₫
Nhà Sản Xuất Mitutoyo - Japan
Mã Sản Phẩm 137-202