Panme đo trong Mitutoyo 145-186(25-50mm/ 6µm)

0₫
Nhà Sản Xuất Mitutoyo - Japan
Mã Sản Phẩm 145-186